کمترین: 
426.4
بیشترین: 
426.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
426.4
زمان: 
8/29 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 29 آبان 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 29 آبان 1396 , 426.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/29 09:10","price":426.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398