کمترین: 
51.3
بیشترین: 
51.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
51.3
زمان: 
8/29 09:10
قیمت افغانی امروز 29 آبان 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 29 آبان 1396 , 51.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/29 09:10","price":51.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398