کمترین: 
530.6
بیشترین: 
530.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
530.6
زمان: 
8/29 09:10
قیمت یوان چین امروز 29 آبان 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 29 آبان 1396 , 530.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/29 09:10","price":530.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398