پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3.031
بیشترین: 
3.082
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.042
زمان: 
8/29 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 29 آبان 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 29 آبان 1396 , 3.042 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/29 03:08","price":3.074},{"date":"1396/08/29 03:32","price":3.075},{"date":"1396/08/29 04:08","price":3.081},{"date":"1396/08/29 04:32","price":3.082},{"date":"1396/08/29 05:08","price":3.079},{"date":"1396/08/29 06:08","price":3.078},{"date":"1396/08/29 06:32","price":3.08},{"date":"1396/08/29 07:00","price":3.079},{"date":"1396/08/29 07:32","price":3.077},{"date":"1396/08/29 08:00","price":3.079},{"date":"1396/08/29 09:08","price":3.076},{"date":"1396/08/29 09:32","price":3.075},{"date":"1396/08/29 10:08","price":3.072},{"date":"1396/08/29 10:32","price":3.066},{"date":"1396/08/29 11:08","price":3.056},{"date":"1396/08/29 11:32","price":3.058},{"date":"1396/08/29 12:08","price":3.034},{"date":"1396/08/29 12:32","price":3.043},{"date":"1396/08/29 13:00","price":3.047},{"date":"1396/08/29 14:08","price":3.038},{"date":"1396/08/29 14:32","price":3.042},{"date":"1396/08/29 15:08","price":3.047},{"date":"1396/08/29 15:32","price":3.05},{"date":"1396/08/29 16:08","price":3.039},{"date":"1396/08/29 16:32","price":3.045},{"date":"1396/08/29 17:00","price":3.031},{"date":"1396/08/29 17:32","price":3.033},{"date":"1396/08/29 18:08","price":3.037},{"date":"1396/08/29 18:32","price":3.054},{"date":"1396/08/29 19:00","price":3.069},{"date":"1396/08/29 19:32","price":3.061},{"date":"1396/08/29 20:00","price":3.058},{"date":"1396/08/29 21:00","price":3.046},{"date":"1396/08/29 21:32","price":3.062},{"date":"1396/08/29 22:08","price":3.061},{"date":"1396/08/29 22:32","price":3.067},{"date":"1396/08/29 23:00","price":3.047},{"date":"1396/08/29 23:32","price":3.042}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398