پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.7249
بیشترین: 
1.7447
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7447
زمان: 
8/29 23:32
قیمت بنزین امروز 29 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 29 آبان 1396 , 1.7447 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/29 03:08","price":1.7421},{"date":"1396/08/29 03:32","price":1.743},{"date":"1396/08/29 04:08","price":1.7429},{"date":"1396/08/29 04:32","price":1.7413},{"date":"1396/08/29 05:08","price":1.7408},{"date":"1396/08/29 05:32","price":1.7427},{"date":"1396/08/29 06:08","price":1.7422},{"date":"1396/08/29 06:32","price":1.7412},{"date":"1396/08/29 07:00","price":1.7415},{"date":"1396/08/29 07:32","price":1.7416},{"date":"1396/08/29 08:00","price":1.7408},{"date":"1396/08/29 09:08","price":1.742},{"date":"1396/08/29 09:32","price":1.7412},{"date":"1396/08/29 10:08","price":1.7401},{"date":"1396/08/29 10:32","price":1.7399},{"date":"1396/08/29 11:08","price":1.7382},{"date":"1396/08/29 11:32","price":1.7354},{"date":"1396/08/29 12:08","price":1.7385},{"date":"1396/08/29 12:32","price":1.7393},{"date":"1396/08/29 13:00","price":1.7349},{"date":"1396/08/29 13:32","price":1.7353},{"date":"1396/08/29 14:32","price":1.7355},{"date":"1396/08/29 15:08","price":1.7362},{"date":"1396/08/29 15:32","price":1.738},{"date":"1396/08/29 16:08","price":1.7282},{"date":"1396/08/29 16:32","price":1.7293},{"date":"1396/08/29 17:00","price":1.7374},{"date":"1396/08/29 17:32","price":1.732},{"date":"1396/08/29 18:08","price":1.7323},{"date":"1396/08/29 18:32","price":1.7256},{"date":"1396/08/29 19:00","price":1.7249},{"date":"1396/08/29 19:32","price":1.7253},{"date":"1396/08/29 20:00","price":1.7349},{"date":"1396/08/29 20:32","price":1.7396},{"date":"1396/08/29 21:00","price":1.7407},{"date":"1396/08/29 21:32","price":1.7401},{"date":"1396/08/29 22:08","price":1.7416},{"date":"1396/08/29 22:32","price":1.7414},{"date":"1396/08/29 23:00","price":1.7439},{"date":"1396/08/29 23:32","price":1.7447}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398