پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.9117
بیشترین: 
1.9457
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9303
زمان: 
8/29 23:32
قیمت نفت کوره امروز 29 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 29 آبان 1396 , 1.9303 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/29 03:08","price":1.943},{"date":"1396/08/29 03:32","price":1.9434},{"date":"1396/08/29 04:08","price":1.9438},{"date":"1396/08/29 04:32","price":1.9434},{"date":"1396/08/29 05:08","price":1.9431},{"date":"1396/08/29 05:32","price":1.9444},{"date":"1396/08/29 06:08","price":1.9449},{"date":"1396/08/29 06:32","price":1.9436},{"date":"1396/08/29 07:00","price":1.9448},{"date":"1396/08/29 08:00","price":1.9436},{"date":"1396/08/29 08:32","price":1.9439},{"date":"1396/08/29 09:08","price":1.9449},{"date":"1396/08/29 09:32","price":1.9448},{"date":"1396/08/29 10:08","price":1.9451},{"date":"1396/08/29 11:08","price":1.9438},{"date":"1396/08/29 11:32","price":1.9408},{"date":"1396/08/29 12:08","price":1.9429},{"date":"1396/08/29 12:32","price":1.9457},{"date":"1396/08/29 13:00","price":1.9381},{"date":"1396/08/29 13:32","price":1.9363},{"date":"1396/08/29 14:08","price":1.9362},{"date":"1396/08/29 14:32","price":1.9329},{"date":"1396/08/29 15:08","price":1.9325},{"date":"1396/08/29 15:32","price":1.9347},{"date":"1396/08/29 16:08","price":1.9235},{"date":"1396/08/29 16:32","price":1.925},{"date":"1396/08/29 17:00","price":1.926},{"date":"1396/08/29 17:32","price":1.9196},{"date":"1396/08/29 18:08","price":1.9181},{"date":"1396/08/29 18:32","price":1.9124},{"date":"1396/08/29 19:00","price":1.9149},{"date":"1396/08/29 19:32","price":1.9117},{"date":"1396/08/29 20:00","price":1.9184},{"date":"1396/08/29 20:32","price":1.9247},{"date":"1396/08/29 21:00","price":1.9223},{"date":"1396/08/29 21:32","price":1.9216},{"date":"1396/08/29 22:32","price":1.9237},{"date":"1396/08/29 23:00","price":1.932},{"date":"1396/08/29 23:32","price":1.9303}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398