پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
55.73
بیشترین: 
56.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.4
زمان: 
8/29 23:32
قیمت نفت سبک امروز 29 آبان 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 29 آبان 1396 , 56.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/29 03:08","price":56.54},{"date":"1396/08/29 03:32","price":56.58},{"date":"1396/08/29 04:08","price":56.6},{"date":"1396/08/29 04:32","price":56.59},{"date":"1396/08/29 05:32","price":56.64},{"date":"1396/08/29 06:08","price":56.65},{"date":"1396/08/29 06:32","price":56.59},{"date":"1396/08/29 07:00","price":56.64},{"date":"1396/08/29 07:32","price":56.63},{"date":"1396/08/29 08:00","price":56.61},{"date":"1396/08/29 08:32","price":56.62},{"date":"1396/08/29 09:08","price":56.64},{"date":"1396/08/29 09:32","price":56.63},{"date":"1396/08/29 10:08","price":56.61},{"date":"1396/08/29 11:08","price":56.62},{"date":"1396/08/29 11:32","price":56.58},{"date":"1396/08/29 12:08","price":56.66},{"date":"1396/08/29 12:32","price":56.7},{"date":"1396/08/29 13:00","price":56.58},{"date":"1396/08/29 13:32","price":56.52},{"date":"1396/08/29 14:08","price":56.48},{"date":"1396/08/29 14:32","price":56.44},{"date":"1396/08/29 15:08","price":56.38},{"date":"1396/08/29 15:32","price":56.45},{"date":"1396/08/29 16:08","price":56.19},{"date":"1396/08/29 16:32","price":56.22},{"date":"1396/08/29 17:00","price":56.27},{"date":"1396/08/29 17:32","price":56.16},{"date":"1396/08/29 18:08","price":56.14},{"date":"1396/08/29 18:32","price":56.09},{"date":"1396/08/29 19:00","price":55.98},{"date":"1396/08/29 19:32","price":55.73},{"date":"1396/08/29 20:00","price":55.84},{"date":"1396/08/29 20:32","price":55.99},{"date":"1396/08/29 21:00","price":55.98},{"date":"1396/08/29 21:32","price":55.95},{"date":"1396/08/29 22:32","price":55.94},{"date":"1396/08/29 23:00","price":56.23},{"date":"1396/08/29 23:32","price":56.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398