پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1275.83
بیشترین: 
1294.35
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1277.43
زمان: 
8/29 23:55
قیمت اونس طلا امروز 29 آبان 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 29 آبان 1396 , 1277.43 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/29 02:35","price":1293.42},{"date":"1396/08/29 02:40","price":1293.23},{"date":"1396/08/29 02:45","price":1293.12},{"date":"1396/08/29 02:50","price":1292.52},{"date":"1396/08/29 02:55","price":1292.62},{"date":"1396/08/29 03:00","price":1292.79},{"date":"1396/08/29 03:05","price":1293.30},{"date":"1396/08/29 03:10","price":1294.35},{"date":"1396/08/29 03:15","price":1294.13},{"date":"1396/08/29 03:20","price":1294.25},{"date":"1396/08/29 03:25","price":1293.85},{"date":"1396/08/29 03:30","price":1293.66},{"date":"1396/08/29 03:35","price":1293.65},{"date":"1396/08/29 03:45","price":1293.48},{"date":"1396/08/29 03:50","price":1293.01},{"date":"1396/08/29 04:00","price":1293.15},{"date":"1396/08/29 04:10","price":1293.29},{"date":"1396/08/29 04:15","price":1293.67},{"date":"1396/08/29 04:25","price":1293.37},{"date":"1396/08/29 04:35","price":1292.66},{"date":"1396/08/29 04:45","price":1293.08},{"date":"1396/08/29 04:50","price":1292.54},{"date":"1396/08/29 04:55","price":1292.69},{"date":"1396/08/29 05:00","price":1292.88},{"date":"1396/08/29 05:10","price":1292.37},{"date":"1396/08/29 05:15","price":1291.76},{"date":"1396/08/29 05:20","price":1291.95},{"date":"1396/08/29 05:30","price":1292.01},{"date":"1396/08/29 05:35","price":1292.39},{"date":"1396/08/29 05:40","price":1292.40},{"date":"1396/08/29 05:50","price":1292.12},{"date":"1396/08/29 06:00","price":1291.90},{"date":"1396/08/29 06:05","price":1292.28},{"date":"1396/08/29 06:10","price":1291.96},{"date":"1396/08/29 06:15","price":1291.82},{"date":"1396/08/29 06:20","price":1291.57},{"date":"1396/08/29 06:25","price":1291.66},{"date":"1396/08/29 06:30","price":1291.98},{"date":"1396/08/29 06:35","price":1291.88},{"date":"1396/08/29 06:45","price":1291.69},{"date":"1396/08/29 06:50","price":1291.59},{"date":"1396/08/29 06:55","price":1291.48},{"date":"1396/08/29 07:00","price":1291.58},{"date":"1396/08/29 07:05","price":1291.83},{"date":"1396/08/29 07:10","price":1292.21},{"date":"1396/08/29 07:15","price":1292.11},{"date":"1396/08/29 07:25","price":1292.01},{"date":"1396/08/29 07:30","price":1291.88},{"date":"1396/08/29 07:40","price":1292.28},{"date":"1396/08/29 07:45","price":1292.11},{"date":"1396/08/29 07:50","price":1292.39},{"date":"1396/08/29 07:55","price":1292.30},{"date":"1396/08/29 08:00","price":1292.13},{"date":"1396/08/29 08:10","price":1292.32},{"date":"1396/08/29 08:15","price":1292.22},{"date":"1396/08/29 08:20","price":1292.41},{"date":"1396/08/29 08:25","price":1292.48},{"date":"1396/08/29 08:30","price":1292.58},{"date":"1396/08/29 08:35","price":1292.40},{"date":"1396/08/29 08:45","price":1292.48},{"date":"1396/08/29 08:50","price":1292.28},{"date":"1396/08/29 08:55","price":1292.46},{"date":"1396/08/29 09:05","price":1291.87},{"date":"1396/08/29 09:15","price":1291.78},{"date":"1396/08/29 09:20","price":1291.74},{"date":"1396/08/29 09:30","price":1291.68},{"date":"1396/08/29 09:35","price":1291.37},{"date":"1396/08/29 09:40","price":1291.38},{"date":"1396/08/29 09:45","price":1291.79},{"date":"1396/08/29 09:50","price":1292.07},{"date":"1396/08/29 10:00","price":1291.93},{"date":"1396/08/29 10:05","price":1291.84},{"date":"1396/08/29 10:10","price":1291.83},{"date":"1396/08/29 10:15","price":1291.74},{"date":"1396/08/29 10:25","price":1291.33},{"date":"1396/08/29 10:40","price":1290.83},{"date":"1396/08/29 10:50","price":1291.13},{"date":"1396/08/29 10:55","price":1291.02},{"date":"1396/08/29 11:05","price":1291.56},{"date":"1396/08/29 11:10","price":1291.37},{"date":"1396/08/29 11:15","price":1291.39},{"date":"1396/08/29 11:25","price":1291.60},{"date":"1396/08/29 11:30","price":1291.38},{"date":"1396/08/29 11:35","price":1290.97},{"date":"1396/08/29 11:40","price":1291.37},{"date":"1396/08/29 11:45","price":1291.54},{"date":"1396/08/29 11:50","price":1292.15},{"date":"1396/08/29 11:55","price":1291.95},{"date":"1396/08/29 12:00","price":1292.40},{"date":"1396/08/29 12:05","price":1292.29},{"date":"1396/08/29 12:15","price":1291.92},{"date":"1396/08/29 12:25","price":1291.70},{"date":"1396/08/29 12:35","price":1291.72},{"date":"1396/08/29 12:40","price":1292.32},{"date":"1396/08/29 12:45","price":1292.17},{"date":"1396/08/29 12:50","price":1291.77},{"date":"1396/08/29 12:55","price":1291.75},{"date":"1396/08/29 13:00","price":1291.69},{"date":"1396/08/29 13:05","price":1292.16},{"date":"1396/08/29 13:10","price":1292.38},{"date":"1396/08/29 13:15","price":1292.36},{"date":"1396/08/29 13:25","price":1291.89},{"date":"1396/08/29 13:30","price":1291.88},{"date":"1396/08/29 13:35","price":1291.94},{"date":"1396/08/29 13:40","price":1292.25},{"date":"1396/08/29 13:50","price":1292.10},{"date":"1396/08/29 13:55","price":1292.18},{"date":"1396/08/29 14:05","price":1291.58},{"date":"1396/08/29 14:10","price":1291.65},{"date":"1396/08/29 14:15","price":1291.70},{"date":"1396/08/29 14:25","price":1291.65},{"date":"1396/08/29 14:30","price":1291.76},{"date":"1396/08/29 14:35","price":1292.21},{"date":"1396/08/29 14:40","price":1292.03},{"date":"1396/08/29 14:45","price":1292.16},{"date":"1396/08/29 14:50","price":1291.42},{"date":"1396/08/29 14:55","price":1291.63},{"date":"1396/08/29 15:05","price":1291.43},{"date":"1396/08/29 15:10","price":1291.65},{"date":"1396/08/29 15:20","price":1291.60},{"date":"1396/08/29 15:25","price":1291.71},{"date":"1396/08/29 15:30","price":1290.95},{"date":"1396/08/29 15:35","price":1290.63},{"date":"1396/08/29 15:40","price":1291.13},{"date":"1396/08/29 15:45","price":1291.36},{"date":"1396/08/29 15:50","price":1291.73},{"date":"1396/08/29 15:55","price":1292.00},{"date":"1396/08/29 16:05","price":1292.02},{"date":"1396/08/29 16:10","price":1292.12},{"date":"1396/08/29 16:15","price":1292.45},{"date":"1396/08/29 16:20","price":1292.69},{"date":"1396/08/29 16:25","price":1292.50},{"date":"1396/08/29 16:30","price":1292.91},{"date":"1396/08/29 16:35","price":1293.29},{"date":"1396/08/29 16:40","price":1293.36},{"date":"1396/08/29 16:45","price":1293.51},{"date":"1396/08/29 16:50","price":1293.33},{"date":"1396/08/29 16:55","price":1293.06},{"date":"1396/08/29 17:00","price":1292.71},{"date":"1396/08/29 17:05","price":1292.56},{"date":"1396/08/29 17:10","price":1291.69},{"date":"1396/08/29 17:15","price":1292.09},{"date":"1396/08/29 17:20","price":1292.00},{"date":"1396/08/29 17:25","price":1289.68},{"date":"1396/08/29 17:30","price":1289.83},{"date":"1396/08/29 17:35","price":1290.04},{"date":"1396/08/29 17:45","price":1289.54},{"date":"1396/08/29 17:50","price":1288.46},{"date":"1396/08/29 17:55","price":1287.71},{"date":"1396/08/29 18:00","price":1288.30},{"date":"1396/08/29 18:05","price":1289.36},{"date":"1396/08/29 18:10","price":1288.61},{"date":"1396/08/29 18:15","price":1288.67},{"date":"1396/08/29 18:20","price":1288.16},{"date":"1396/08/29 18:25","price":1288.96},{"date":"1396/08/29 18:35","price":1287.11},{"date":"1396/08/29 18:40","price":1286.18},{"date":"1396/08/29 18:45","price":1287.04},{"date":"1396/08/29 18:50","price":1287.08},{"date":"1396/08/29 18:55","price":1286.28},{"date":"1396/08/29 19:00","price":1286.45},{"date":"1396/08/29 19:05","price":1286.19},{"date":"1396/08/29 19:10","price":1286.05},{"date":"1396/08/29 19:15","price":1285.69},{"date":"1396/08/29 19:20","price":1286.49},{"date":"1396/08/29 19:25","price":1285.71},{"date":"1396/08/29 19:30","price":1285.56},{"date":"1396/08/29 19:40","price":1286.25},{"date":"1396/08/29 19:45","price":1285.93},{"date":"1396/08/29 19:50","price":1285.41},{"date":"1396/08/29 19:55","price":1284.80},{"date":"1396/08/29 20:00","price":1285.31},{"date":"1396/08/29 20:05","price":1283.22},{"date":"1396/08/29 20:10","price":1280.18},{"date":"1396/08/29 20:15","price":1280.26},{"date":"1396/08/29 20:20","price":1280.61},{"date":"1396/08/29 20:25","price":1280.32},{"date":"1396/08/29 20:35","price":1278.78},{"date":"1396/08/29 20:40","price":1278.65},{"date":"1396/08/29 20:45","price":1278.17},{"date":"1396/08/29 20:50","price":1278.24},{"date":"1396/08/29 20:55","price":1278.93},{"date":"1396/08/29 21:00","price":1278.33},{"date":"1396/08/29 21:05","price":1276.61},{"date":"1396/08/29 21:10","price":1277.64},{"date":"1396/08/29 21:15","price":1277.15},{"date":"1396/08/29 21:20","price":1277.55},{"date":"1396/08/29 21:25","price":1277.36},{"date":"1396/08/29 21:30","price":1277.02},{"date":"1396/08/29 21:35","price":1275.83},{"date":"1396/08/29 21:40","price":1276.34},{"date":"1396/08/29 21:45","price":1276.92},{"date":"1396/08/29 21:50","price":1276.44},{"date":"1396/08/29 22:05","price":1275.83},{"date":"1396/08/29 22:10","price":1276.63},{"date":"1396/08/29 22:15","price":1277.04},{"date":"1396/08/29 22:20","price":1277.02},{"date":"1396/08/29 22:25","price":1277.15},{"date":"1396/08/29 22:30","price":1276.41},{"date":"1396/08/29 22:35","price":1276.09},{"date":"1396/08/29 22:40","price":1276.36},{"date":"1396/08/29 22:45","price":1277.03},{"date":"1396/08/29 22:50","price":1276.44},{"date":"1396/08/29 22:55","price":1276.23},{"date":"1396/08/29 23:00","price":1276.26},{"date":"1396/08/29 23:05","price":1275.94},{"date":"1396/08/29 23:20","price":1275.96},{"date":"1396/08/29 23:25","price":1276.90},{"date":"1396/08/29 23:30","price":1276.69},{"date":"1396/08/29 23:35","price":1277.05},{"date":"1396/08/29 23:40","price":1277.16},{"date":"1396/08/29 23:45","price":1277.18},{"date":"1396/08/29 23:50","price":1277.34},{"date":"1396/08/29 23:55","price":1277.43}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398