پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
557100
بیشترین: 
564000
قیمت تقلبی: 
557700
زمان: 
8/29 23:55
قیمت آبشده شنبه ای امروز 29 آبان 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 29 آبان 1396 , 557700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/29 00:00","price":560900},{"date":"1396/08/29 00:10","price":561000},{"date":"1396/08/29 00:20","price":560800},{"date":"1396/08/29 11:15","price":562500},{"date":"1396/08/29 11:25","price":562800},{"date":"1396/08/29 11:30","price":562700},{"date":"1396/08/29 11:35","price":562500},{"date":"1396/08/29 11:40","price":562600},{"date":"1396/08/29 11:45","price":562700},{"date":"1396/08/29 11:50","price":563200},{"date":"1396/08/29 11:55","price":563700},{"date":"1396/08/29 12:00","price":564000},{"date":"1396/08/29 12:05","price":563600},{"date":"1396/08/29 12:15","price":563500},{"date":"1396/08/29 12:25","price":563400},{"date":"1396/08/29 12:35","price":563600},{"date":"1396/08/29 12:50","price":563300},{"date":"1396/08/29 12:55","price":563200},{"date":"1396/08/29 13:00","price":563100},{"date":"1396/08/29 13:05","price":563400},{"date":"1396/08/29 13:10","price":563300},{"date":"1396/08/29 13:15","price":563500},{"date":"1396/08/29 13:25","price":563400},{"date":"1396/08/29 13:35","price":563300},{"date":"1396/08/29 13:40","price":563200},{"date":"1396/08/29 13:50","price":563400},{"date":"1396/08/29 13:55","price":563300},{"date":"1396/08/29 14:05","price":563200},{"date":"1396/08/29 14:25","price":563100},{"date":"1396/08/29 14:30","price":563200},{"date":"1396/08/29 14:35","price":563300},{"date":"1396/08/29 14:40","price":563200},{"date":"1396/08/29 14:50","price":563400},{"date":"1396/08/29 14:55","price":563500},{"date":"1396/08/29 15:05","price":563600},{"date":"1396/08/29 15:10","price":563500},{"date":"1396/08/29 15:20","price":563600},{"date":"1396/08/29 15:30","price":563400},{"date":"1396/08/29 15:35","price":563200},{"date":"1396/08/29 16:05","price":563000},{"date":"1396/08/29 16:10","price":562900},{"date":"1396/08/29 16:15","price":562800},{"date":"1396/08/29 16:20","price":562700},{"date":"1396/08/29 16:25","price":562800},{"date":"1396/08/29 16:30","price":562700},{"date":"1396/08/29 16:40","price":562800},{"date":"1396/08/29 16:50","price":562700},{"date":"1396/08/29 17:00","price":562500},{"date":"1396/08/29 17:10","price":562400},{"date":"1396/08/29 17:15","price":562500},{"date":"1396/08/29 17:20","price":562400},{"date":"1396/08/29 17:30","price":562300},{"date":"1396/08/29 17:35","price":562200},{"date":"1396/08/29 17:45","price":562300},{"date":"1396/08/29 17:50","price":562000},{"date":"1396/08/29 18:00","price":562100},{"date":"1396/08/29 18:05","price":562300},{"date":"1396/08/29 18:10","price":562000},{"date":"1396/08/29 18:20","price":561900},{"date":"1396/08/29 18:25","price":561800},{"date":"1396/08/29 18:35","price":561600},{"date":"1396/08/29 18:40","price":561200},{"date":"1396/08/29 18:45","price":561600},{"date":"1396/08/29 18:55","price":561300},{"date":"1396/08/29 19:00","price":561400},{"date":"1396/08/29 19:05","price":561500},{"date":"1396/08/29 19:10","price":561300},{"date":"1396/08/29 19:15","price":561200},{"date":"1396/08/29 19:20","price":561600},{"date":"1396/08/29 19:25","price":561400},{"date":"1396/08/29 19:30","price":561000},{"date":"1396/08/29 19:40","price":561300},{"date":"1396/08/29 19:45","price":561400},{"date":"1396/08/29 19:50","price":561300},{"date":"1396/08/29 19:55","price":561200},{"date":"1396/08/29 20:05","price":560800},{"date":"1396/08/29 20:10","price":560100},{"date":"1396/08/29 20:15","price":559700},{"date":"1396/08/29 20:25","price":559500},{"date":"1396/08/29 20:35","price":557900},{"date":"1396/08/29 20:40","price":558200},{"date":"1396/08/29 20:50","price":558000},{"date":"1396/08/29 20:55","price":558200},{"date":"1396/08/29 21:00","price":559000},{"date":"1396/08/29 21:05","price":557600},{"date":"1396/08/29 21:10","price":557800},{"date":"1396/08/29 21:15","price":557700},{"date":"1396/08/29 21:30","price":557500},{"date":"1396/08/29 21:35","price":557200},{"date":"1396/08/29 21:40","price":557500},{"date":"1396/08/29 21:45","price":557700},{"date":"1396/08/29 21:50","price":557600},{"date":"1396/08/29 21:55","price":557500},{"date":"1396/08/29 22:10","price":557400},{"date":"1396/08/29 22:15","price":557700},{"date":"1396/08/29 22:20","price":557400},{"date":"1396/08/29 22:25","price":557300},{"date":"1396/08/29 22:30","price":557100},{"date":"1396/08/29 22:35","price":557200},{"date":"1396/08/29 22:40","price":557400},{"date":"1396/08/29 22:45","price":557300},{"date":"1396/08/29 22:50","price":557400},{"date":"1396/08/29 22:55","price":557300},{"date":"1396/08/29 23:00","price":557400},{"date":"1396/08/29 23:05","price":557300},{"date":"1396/08/29 23:20","price":557100},{"date":"1396/08/29 23:25","price":557300},{"date":"1396/08/29 23:30","price":557500},{"date":"1396/08/29 23:35","price":557600},{"date":"1396/08/29 23:55","price":557700}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398