پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
168684
بیشترین: 
168930
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
168715
زمان: 
8/28 21:20
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 28 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 28 آبان 1396 , 168715 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/28 14:25","price":168868},{"date":"1396/08/28 14:30","price":168899},{"date":"1396/08/28 15:50","price":168930},{"date":"1396/08/28 15:55","price":168899},{"date":"1396/08/28 16:15","price":168868},{"date":"1396/08/28 16:20","price":168899},{"date":"1396/08/28 16:25","price":168868},{"date":"1396/08/28 16:35","price":168838},{"date":"1396/08/28 16:40","price":168868},{"date":"1396/08/28 16:45","price":168899},{"date":"1396/08/28 16:50","price":168868},{"date":"1396/08/28 16:55","price":168899},{"date":"1396/08/28 17:00","price":168930},{"date":"1396/08/28 17:15","price":168899},{"date":"1396/08/28 17:25","price":168868},{"date":"1396/08/28 17:35","price":168807},{"date":"1396/08/28 17:40","price":168838},{"date":"1396/08/28 17:45","price":168868},{"date":"1396/08/28 17:50","price":168838},{"date":"1396/08/28 17:55","price":168868},{"date":"1396/08/28 18:00","price":168807},{"date":"1396/08/28 18:15","price":168868},{"date":"1396/08/28 18:20","price":168838},{"date":"1396/08/28 18:30","price":168807},{"date":"1396/08/28 18:45","price":168776},{"date":"1396/08/28 19:00","price":168807},{"date":"1396/08/28 19:05","price":168745},{"date":"1396/08/28 19:10","price":168684},{"date":"1396/08/28 19:25","price":168715},{"date":"1396/08/28 19:45","price":168745},{"date":"1396/08/28 19:50","price":168715},{"date":"1396/08/28 19:55","price":168745},{"date":"1396/08/28 20:00","price":168684},{"date":"1396/08/28 20:05","price":168715},{"date":"1396/08/28 20:35","price":168745},{"date":"1396/08/28 20:50","price":168776},{"date":"1396/08/28 21:00","price":168715},{"date":"1396/08/28 21:05","price":168745},{"date":"1396/08/28 21:10","price":168715},{"date":"1396/08/28 21:15","price":168745},{"date":"1396/08/28 21:20","price":168715}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398