کمترین: 
706700
بیشترین: 
706700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
706700
زمان: 
8/28 10:06
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 28 آبان 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 28 آبان 1396 , 706700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/28 10:06","price":706700}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399