پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
7653
بیشترین: 
8050.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8050
زمان: 
8/28 23:30
قیمت بیت کوین امروز 28 آبان 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 28 آبان 1396 , 8050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/28 00:00","price":7744},{"date":"1396/08/28 00:30","price":7734.4},{"date":"1396/08/28 01:00","price":7837.4},{"date":"1396/08/28 01:30","price":7839.7},{"date":"1396/08/28 05:00","price":7795.4},{"date":"1396/08/28 05:30","price":7821.4},{"date":"1396/08/28 06:00","price":7837.1},{"date":"1396/08/28 06:30","price":7823},{"date":"1396/08/28 07:00","price":7815.7},{"date":"1396/08/28 07:30","price":7788},{"date":"1396/08/28 08:00","price":7813.1},{"date":"1396/08/28 08:30","price":7786},{"date":"1396/08/28 11:00","price":7653},{"date":"1396/08/28 11:30","price":7718.1},{"date":"1396/08/28 12:00","price":7714.1},{"date":"1396/08/28 12:30","price":7723.3},{"date":"1396/08/28 14:00","price":7772.9},{"date":"1396/08/28 14:30","price":7778.4},{"date":"1396/08/28 15:00","price":7781},{"date":"1396/08/28 15:30","price":7743},{"date":"1396/08/28 16:00","price":7725.3},{"date":"1396/08/28 16:30","price":7728.2},{"date":"1396/08/28 17:00","price":7748.6},{"date":"1396/08/28 17:30","price":7805.3},{"date":"1396/08/28 18:00","price":7789},{"date":"1396/08/28 18:30","price":7785.9},{"date":"1396/08/28 19:00","price":7749.5},{"date":"1396/08/28 19:30","price":7760},{"date":"1396/08/28 20:00","price":7780.1},{"date":"1396/08/28 20:30","price":7809.6},{"date":"1396/08/28 21:00","price":7855.8},{"date":"1396/08/28 21:30","price":7960.1},{"date":"1396/08/28 22:00","price":8050.1},{"date":"1396/08/28 22:30","price":8027.1},{"date":"1396/08/28 23:00","price":7999.1},{"date":"1396/08/28 23:30","price":8050}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398