کمترین: 
10900
بیشترین: 
10900
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10900
زمان: 
8/27 12:40
قیمت دینار بحرین امروز 27 آبان 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 27 آبان 1396 , 10900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/27 12:40","price":10900}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398