کمترین: 
5533
بیشترین: 
5536
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5533
زمان: 
8/27 12:40
قیمت پوند امروز 27 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 27 آبان 1396 , 5533 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/27 11:40","price":5533},{"date":"1396/08/27 12:00","price":5536},{"date":"1396/08/27 12:20","price":5534},{"date":"1396/08/27 12:40","price":5533}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398