کمترین: 
4095
بیشترین: 
4099
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4096
زمان: 
8/27 16:00
قیمت دلار امروز 27 آبان 1396
قیمت دلاردر تاریخ 27 آبان 1396 , 4096 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/27 11:30","price":4096},{"date":"1396/08/27 12:00","price":4095},{"date":"1396/08/27 12:20","price":4096},{"date":"1396/08/27 13:00","price":4098},{"date":"1396/08/27 13:20","price":4097},{"date":"1396/08/27 13:40","price":4099},{"date":"1396/08/27 13:50","price":4098},{"date":"1396/08/27 14:10","price":4097},{"date":"1396/08/27 14:50","price":4096},{"date":"1396/08/27 15:40","price":4097},{"date":"1396/08/27 16:00","price":4096}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398