پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
126583
بیشترین: 
127160
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
126676
زمان: 
8/27 21:15
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 27 آبان 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 27 آبان 1396 , 126676 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/27 10:05","price":126976},{"date":"1396/08/27 11:25","price":126930},{"date":"1396/08/27 11:30","price":126883},{"date":"1396/08/27 12:05","price":126860},{"date":"1396/08/27 12:10","price":126906},{"date":"1396/08/27 12:15","price":127022},{"date":"1396/08/27 12:40","price":126999},{"date":"1396/08/27 12:45","price":127022},{"date":"1396/08/27 12:50","price":126999},{"date":"1396/08/27 13:05","price":126976},{"date":"1396/08/27 13:15","price":127022},{"date":"1396/08/27 13:20","price":127045},{"date":"1396/08/27 13:25","price":127068},{"date":"1396/08/27 13:35","price":127114},{"date":"1396/08/27 13:40","price":127091},{"date":"1396/08/27 13:45","price":127160},{"date":"1396/08/27 13:50","price":127114},{"date":"1396/08/27 13:55","price":127022},{"date":"1396/08/27 14:15","price":126999},{"date":"1396/08/27 14:20","price":126860},{"date":"1396/08/27 14:25","price":126837},{"date":"1396/08/27 14:30","price":126883},{"date":"1396/08/27 14:35","price":126860},{"date":"1396/08/27 14:40","price":126814},{"date":"1396/08/27 14:45","price":126837},{"date":"1396/08/27 14:50","price":126814},{"date":"1396/08/27 14:55","price":126837},{"date":"1396/08/27 15:05","price":126883},{"date":"1396/08/27 15:10","price":126860},{"date":"1396/08/27 15:20","price":126883},{"date":"1396/08/27 15:50","price":126930},{"date":"1396/08/27 16:00","price":126906},{"date":"1396/08/27 16:05","price":126768},{"date":"1396/08/27 16:10","price":126814},{"date":"1396/08/27 16:15","price":126837},{"date":"1396/08/27 16:20","price":126814},{"date":"1396/08/27 16:25","price":126837},{"date":"1396/08/27 16:50","price":126814},{"date":"1396/08/27 16:55","price":126791},{"date":"1396/08/27 17:05","price":126768},{"date":"1396/08/27 17:15","price":126791},{"date":"1396/08/27 17:25","price":126745},{"date":"1396/08/27 17:30","price":126791},{"date":"1396/08/27 17:35","price":126768},{"date":"1396/08/27 17:45","price":126745},{"date":"1396/08/27 17:50","price":126722},{"date":"1396/08/27 18:00","price":126699},{"date":"1396/08/27 18:10","price":126722},{"date":"1396/08/27 18:20","price":126699},{"date":"1396/08/27 18:35","price":126652},{"date":"1396/08/27 18:40","price":126629},{"date":"1396/08/27 18:50","price":126606},{"date":"1396/08/27 19:05","price":126583},{"date":"1396/08/27 19:15","price":126629},{"date":"1396/08/27 19:25","price":126606},{"date":"1396/08/27 19:35","price":126652},{"date":"1396/08/27 19:40","price":126629},{"date":"1396/08/27 19:45","price":126606},{"date":"1396/08/27 19:55","price":126652},{"date":"1396/08/27 20:10","price":126629},{"date":"1396/08/27 20:35","price":126652},{"date":"1396/08/27 20:40","price":126629},{"date":"1396/08/27 20:45","price":126652},{"date":"1396/08/27 20:55","price":126676},{"date":"1396/08/27 21:10","price":126652},{"date":"1396/08/27 21:15","price":126676}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398