کمترین: 
59.7
بیشترین: 
59.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.7
زمان: 
8/27 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 27 آبان 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 27 آبان 1396 , 59.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/27 09:10","price":59.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398