کمترین: 
2598.4
بیشترین: 
2598.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2598.4
زمان: 
8/27 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 27 آبان 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 27 آبان 1396 , 2598.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/27 09:10","price":2598.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398