کمترین: 
9161
بیشترین: 
9161
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9161
زمان: 
8/27 09:10
قیمت ریال عمان امروز 27 آبان 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 27 آبان 1396 , 9161 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/27 09:10","price":9161}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398