کمترین: 
3562.8
بیشترین: 
3562.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3562.8
زمان: 
8/27 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 27 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 27 آبان 1396 , 3562.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/27 09:10","price":3562.8}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398