کمترین: 
563.88
بیشترین: 
563.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
563.88
زمان: 
8/27 00:08
قیمت گازوئیل امروز 27 آبان 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 27 آبان 1396 , 563.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/27 00:08","price":563.88}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398