پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1294.6
بیشترین: 
555979
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
555304
زمان: 
8/27 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 27 آبان 1396
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 27 آبان 1396 , 555304 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/27 00:00","price":555979},{"date":"1396/08/27 00:05","price":1294.6},{"date":"1396/08/27 00:10","price":555764},{"date":"1396/08/27 00:15","price":555850},{"date":"1396/08/27 00:30","price":555378},{"date":"1396/08/27 00:35","price":555507},{"date":"1396/08/27 00:40","price":555421},{"date":"1396/08/27 00:45","price":555335},{"date":"1396/08/27 01:05","price":555421},{"date":"1396/08/27 01:10","price":555464},{"date":"1396/08/27 01:15","price":555507},{"date":"1396/08/27 01:20","price":555550},{"date":"1396/08/27 01:30","price":555507},{"date":"1396/08/27 11:10","price":555169},{"date":"1396/08/27 11:25","price":554966},{"date":"1396/08/27 11:30","price":554899},{"date":"1396/08/27 11:35","price":554763},{"date":"1396/08/27 11:40","price":554899},{"date":"1396/08/27 12:10","price":554966},{"date":"1396/08/27 12:15","price":555034},{"date":"1396/08/27 12:25","price":555101},{"date":"1396/08/27 12:45","price":555237},{"date":"1396/08/27 12:50","price":555304},{"date":"1396/08/27 13:05","price":555372},{"date":"1396/08/27 13:15","price":555439},{"date":"1396/08/27 13:20","price":555575},{"date":"1396/08/27 13:25","price":555710},{"date":"1396/08/27 13:35","price":555642},{"date":"1396/08/27 13:40","price":555575},{"date":"1396/08/27 13:45","price":555710},{"date":"1396/08/27 13:50","price":555642},{"date":"1396/08/27 13:55","price":555575},{"date":"1396/08/27 14:05","price":555439},{"date":"1396/08/27 14:15","price":555372},{"date":"1396/08/27 14:40","price":555507},{"date":"1396/08/27 14:45","price":555372},{"date":"1396/08/27 14:55","price":555439},{"date":"1396/08/27 15:20","price":555372},{"date":"1396/08/27 15:25","price":555507},{"date":"1396/08/27 15:35","price":555439},{"date":"1396/08/27 15:40","price":555507},{"date":"1396/08/27 15:45","price":555642},{"date":"1396/08/27 15:50","price":555710},{"date":"1396/08/27 16:00","price":555575},{"date":"1396/08/27 16:15","price":555507},{"date":"1396/08/27 16:20","price":555575},{"date":"1396/08/27 16:35","price":555642},{"date":"1396/08/27 16:50","price":555439},{"date":"1396/08/27 17:00","price":555507},{"date":"1396/08/27 17:05","price":555439},{"date":"1396/08/27 17:10","price":555507},{"date":"1396/08/27 17:30","price":555439},{"date":"1396/08/27 17:35","price":555372},{"date":"1396/08/27 17:40","price":555304},{"date":"1396/08/27 17:45","price":555237},{"date":"1396/08/27 17:55","price":555169},{"date":"1396/08/27 18:00","price":555237},{"date":"1396/08/27 18:15","price":555304},{"date":"1396/08/27 18:20","price":555237},{"date":"1396/08/27 18:45","price":555304},{"date":"1396/08/27 18:50","price":555237},{"date":"1396/08/27 18:55","price":555304},{"date":"1396/08/27 19:00","price":555237},{"date":"1396/08/27 19:20","price":555304},{"date":"1396/08/27 19:25","price":555237},{"date":"1396/08/27 19:30","price":555304},{"date":"1396/08/27 19:55","price":555237},{"date":"1396/08/27 20:00","price":555304}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398