پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
169321
بیشترین: 
555235
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
553749
زمان: 
8/27 16:05
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 27 آبان 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 27 آبان 1396 , 553749 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/27 00:00","price":555235},{"date":"1396/08/27 00:05","price":169321},{"date":"1396/08/27 00:10","price":555021},{"date":"1396/08/27 00:15","price":555106},{"date":"1396/08/27 00:30","price":554635},{"date":"1396/08/27 00:35","price":554763},{"date":"1396/08/27 00:40","price":554678},{"date":"1396/08/27 00:45","price":554592},{"date":"1396/08/27 01:05","price":554678},{"date":"1396/08/27 01:10","price":554721},{"date":"1396/08/27 01:15","price":554763},{"date":"1396/08/27 01:20","price":554806},{"date":"1396/08/27 01:30","price":554763},{"date":"1396/08/27 11:30","price":553614},{"date":"1396/08/27 11:40","price":553547},{"date":"1396/08/27 11:45","price":553614},{"date":"1396/08/27 11:55","price":553479},{"date":"1396/08/27 12:05","price":553344},{"date":"1396/08/27 12:10","price":553276},{"date":"1396/08/27 12:15","price":553614},{"date":"1396/08/27 12:20","price":553547},{"date":"1396/08/27 12:45","price":553749},{"date":"1396/08/27 12:50","price":553952},{"date":"1396/08/27 12:55","price":554155},{"date":"1396/08/27 13:05","price":553952},{"date":"1396/08/27 13:15","price":553817},{"date":"1396/08/27 13:20","price":553952},{"date":"1396/08/27 13:35","price":554223},{"date":"1396/08/27 13:40","price":554561},{"date":"1396/08/27 13:45","price":554290},{"date":"1396/08/27 14:05","price":554020},{"date":"1396/08/27 14:15","price":553885},{"date":"1396/08/27 14:20","price":553817},{"date":"1396/08/27 14:25","price":553885},{"date":"1396/08/27 14:30","price":553817},{"date":"1396/08/27 14:35","price":553885},{"date":"1396/08/27 14:40","price":553817},{"date":"1396/08/27 14:45","price":553885},{"date":"1396/08/27 14:50","price":553749},{"date":"1396/08/27 14:55","price":554020},{"date":"1396/08/27 15:00","price":553749},{"date":"1396/08/27 15:05","price":553682},{"date":"1396/08/27 15:20","price":553749},{"date":"1396/08/27 15:35","price":553885},{"date":"1396/08/27 15:45","price":553817},{"date":"1396/08/27 15:50","price":553885},{"date":"1396/08/27 16:00","price":553682},{"date":"1396/08/27 16:05","price":553749}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398