پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
125285
بیشترین: 
551300
قیمت تقلبی: 
549100
زمان: 
8/27 23:20
قیمت آبشده بنکداری امروز 27 آبان 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 27 آبان 1396 , 549100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/27 00:00","price":550900},{"date":"1396/08/27 00:05","price":125285},{"date":"1396/08/27 00:10","price":550600},{"date":"1396/08/27 00:15","price":550800},{"date":"1396/08/27 00:20","price":550900},{"date":"1396/08/27 00:25","price":551000},{"date":"1396/08/27 00:30","price":550500},{"date":"1396/08/27 11:25","price":550300},{"date":"1396/08/27 11:30","price":550100},{"date":"1396/08/27 12:05","price":550000},{"date":"1396/08/27 12:10","price":550200},{"date":"1396/08/27 12:15","price":550700},{"date":"1396/08/27 12:40","price":550600},{"date":"1396/08/27 12:45","price":550700},{"date":"1396/08/27 12:50","price":550600},{"date":"1396/08/27 13:05","price":550500},{"date":"1396/08/27 13:15","price":550700},{"date":"1396/08/27 13:20","price":550800},{"date":"1396/08/27 13:25","price":550900},{"date":"1396/08/27 13:35","price":551100},{"date":"1396/08/27 13:40","price":551000},{"date":"1396/08/27 13:45","price":551300},{"date":"1396/08/27 13:50","price":551100},{"date":"1396/08/27 13:55","price":550700},{"date":"1396/08/27 14:15","price":550600},{"date":"1396/08/27 14:20","price":550000},{"date":"1396/08/27 14:25","price":549900},{"date":"1396/08/27 14:30","price":550100},{"date":"1396/08/27 14:35","price":550000},{"date":"1396/08/27 14:40","price":549800},{"date":"1396/08/27 14:45","price":549900},{"date":"1396/08/27 14:50","price":549800},{"date":"1396/08/27 14:55","price":549900},{"date":"1396/08/27 15:05","price":550100},{"date":"1396/08/27 15:10","price":550000},{"date":"1396/08/27 15:20","price":550100},{"date":"1396/08/27 15:50","price":550300},{"date":"1396/08/27 16:00","price":550200},{"date":"1396/08/27 16:05","price":549600},{"date":"1396/08/27 16:10","price":549800},{"date":"1396/08/27 16:15","price":550000},{"date":"1396/08/27 16:20","price":549800},{"date":"1396/08/27 16:25","price":549900},{"date":"1396/08/27 16:50","price":549800},{"date":"1396/08/27 16:55","price":549700},{"date":"1396/08/27 17:05","price":549600},{"date":"1396/08/27 17:15","price":549700},{"date":"1396/08/27 17:25","price":549500},{"date":"1396/08/27 17:30","price":549700},{"date":"1396/08/27 17:35","price":549600},{"date":"1396/08/27 17:45","price":549500},{"date":"1396/08/27 17:50","price":549400},{"date":"1396/08/27 18:00","price":549300},{"date":"1396/08/27 18:10","price":549400},{"date":"1396/08/27 18:20","price":549300},{"date":"1396/08/27 18:35","price":549100},{"date":"1396/08/27 18:40","price":549000},{"date":"1396/08/27 18:50","price":548900},{"date":"1396/08/27 19:05","price":548800},{"date":"1396/08/27 19:15","price":549000},{"date":"1396/08/27 19:25","price":548900},{"date":"1396/08/27 19:35","price":549100},{"date":"1396/08/27 19:40","price":549000},{"date":"1396/08/27 19:45","price":548900},{"date":"1396/08/27 19:55","price":549100},{"date":"1396/08/27 20:10","price":549000},{"date":"1396/08/27 20:35","price":549100},{"date":"1396/08/27 20:40","price":549000},{"date":"1396/08/27 20:45","price":549100},{"date":"1396/08/27 20:55","price":549200},{"date":"1396/08/27 21:10","price":549100},{"date":"1396/08/27 21:15","price":549200},{"date":"1396/08/27 21:40","price":549300},{"date":"1396/08/27 21:45","price":549200},{"date":"1396/08/27 21:50","price":549300},{"date":"1396/08/27 21:55","price":549200},{"date":"1396/08/27 23:05","price":549100},{"date":"1396/08/27 23:10","price":549200},{"date":"1396/08/27 23:20","price":549100}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398