پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
126968
بیشترین: 
562800
قیمت تقلبی: 
561800
زمان: 
8/27 23:20
قیمت آبشده شنبه ای امروز 27 آبان 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 27 آبان 1396 , 561800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/27 00:00","price":562300},{"date":"1396/08/27 00:05","price":126968},{"date":"1396/08/27 00:10","price":562000},{"date":"1396/08/27 00:15","price":562200},{"date":"1396/08/27 00:20","price":562300},{"date":"1396/08/27 00:25","price":562400},{"date":"1396/08/27 00:30","price":561900},{"date":"1396/08/27 11:25","price":561500},{"date":"1396/08/27 11:30","price":561300},{"date":"1396/08/27 12:05","price":561400},{"date":"1396/08/27 12:10","price":561600},{"date":"1396/08/27 12:15","price":561900},{"date":"1396/08/27 12:40","price":561800},{"date":"1396/08/27 12:45","price":562100},{"date":"1396/08/27 12:50","price":562000},{"date":"1396/08/27 13:05","price":562100},{"date":"1396/08/27 13:15","price":562200},{"date":"1396/08/27 13:20","price":562300},{"date":"1396/08/27 13:25","price":562400},{"date":"1396/08/27 13:35","price":562600},{"date":"1396/08/27 13:45","price":562800},{"date":"1396/08/27 13:50","price":562600},{"date":"1396/08/27 13:55","price":562200},{"date":"1396/08/27 14:15","price":562100},{"date":"1396/08/27 14:25","price":562000},{"date":"1396/08/27 14:30","price":562200},{"date":"1396/08/27 14:35","price":562100},{"date":"1396/08/27 14:40","price":561900},{"date":"1396/08/27 14:45","price":562000},{"date":"1396/08/27 14:50","price":561900},{"date":"1396/08/27 14:55","price":562000},{"date":"1396/08/27 15:05","price":562200},{"date":"1396/08/27 15:10","price":562100},{"date":"1396/08/27 15:20","price":562200},{"date":"1396/08/27 15:25","price":562300},{"date":"1396/08/27 15:50","price":562500},{"date":"1396/08/27 16:00","price":562400},{"date":"1396/08/27 16:05","price":562300},{"date":"1396/08/27 16:10","price":562500},{"date":"1396/08/27 16:15","price":562600},{"date":"1396/08/27 16:20","price":562500},{"date":"1396/08/27 16:25","price":562600},{"date":"1396/08/27 16:50","price":562500},{"date":"1396/08/27 16:55","price":562400},{"date":"1396/08/27 17:05","price":562300},{"date":"1396/08/27 17:15","price":562400},{"date":"1396/08/27 17:25","price":562200},{"date":"1396/08/27 17:30","price":562400},{"date":"1396/08/27 17:35","price":562300},{"date":"1396/08/27 17:45","price":562200},{"date":"1396/08/27 17:50","price":562100},{"date":"1396/08/27 18:00","price":562000},{"date":"1396/08/27 18:10","price":562100},{"date":"1396/08/27 18:20","price":562000},{"date":"1396/08/27 18:35","price":561800},{"date":"1396/08/27 18:40","price":561700},{"date":"1396/08/27 18:50","price":561600},{"date":"1396/08/27 19:05","price":561500},{"date":"1396/08/27 19:15","price":561700},{"date":"1396/08/27 19:25","price":561600},{"date":"1396/08/27 19:35","price":561800},{"date":"1396/08/27 19:40","price":561700},{"date":"1396/08/27 19:45","price":561600},{"date":"1396/08/27 19:55","price":561800},{"date":"1396/08/27 20:10","price":561700},{"date":"1396/08/27 20:35","price":561800},{"date":"1396/08/27 20:40","price":561700},{"date":"1396/08/27 20:45","price":561800},{"date":"1396/08/27 20:55","price":561900},{"date":"1396/08/27 21:10","price":561800},{"date":"1396/08/27 21:15","price":561900},{"date":"1396/08/27 21:40","price":562000},{"date":"1396/08/27 21:45","price":561900},{"date":"1396/08/27 21:50","price":562000},{"date":"1396/08/27 21:55","price":561900},{"date":"1396/08/27 23:05","price":561800},{"date":"1396/08/27 23:10","price":561900},{"date":"1396/08/27 23:20","price":561800}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398