پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
7443.1
بیشترین: 
7783.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7730.1
زمان: 
8/27 23:30
قیمت بیت کوین امروز 27 آبان 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 27 آبان 1396 , 7730.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/27 00:00","price":7780.5},{"date":"1396/08/27 00:30","price":7721},{"date":"1396/08/27 01:00","price":7611.1},{"date":"1396/08/27 01:30","price":7702.6},{"date":"1396/08/27 02:00","price":7783.9},{"date":"1396/08/27 02:30","price":7780.1},{"date":"1396/08/27 03:00","price":7719.6},{"date":"1396/08/27 03:30","price":7715},{"date":"1396/08/27 04:00","price":7601.1},{"date":"1396/08/27 04:30","price":7628.2},{"date":"1396/08/27 05:00","price":7632.2},{"date":"1396/08/27 05:30","price":7496.5},{"date":"1396/08/27 06:00","price":7486.9},{"date":"1396/08/27 06:30","price":7443.1},{"date":"1396/08/27 07:00","price":7566.2},{"date":"1396/08/27 10:30","price":7585.5},{"date":"1396/08/27 11:00","price":7620.2},{"date":"1396/08/27 11:30","price":7678.5},{"date":"1396/08/27 12:00","price":7748.3},{"date":"1396/08/27 12:30","price":7748},{"date":"1396/08/27 13:30","price":7746.7},{"date":"1396/08/27 14:30","price":7705.7},{"date":"1396/08/27 15:00","price":7703.2},{"date":"1396/08/27 17:00","price":7701.9},{"date":"1396/08/27 17:30","price":7643.8},{"date":"1396/08/27 18:00","price":7667},{"date":"1396/08/27 18:30","price":7700},{"date":"1396/08/27 19:00","price":7654.3},{"date":"1396/08/27 19:30","price":7687.3},{"date":"1396/08/27 20:00","price":7676},{"date":"1396/08/27 20:30","price":7631.2},{"date":"1396/08/27 21:00","price":7699.1},{"date":"1396/08/27 21:30","price":7723.6},{"date":"1396/08/27 22:00","price":7770.3},{"date":"1396/08/27 22:30","price":7762.1},{"date":"1396/08/27 23:00","price":7733.2},{"date":"1396/08/27 23:30","price":7730.1}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398