پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3.062
بیشترین: 
3.123
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.112
زمان: 
8/26 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 26 آبان 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 26 آبان 1396 , 3.112 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/26 00:08","price":3.069},{"date":"1396/08/26 00:32","price":3.071},{"date":"1396/08/26 01:08","price":3.078},{"date":"1396/08/26 01:32","price":3.071},{"date":"1396/08/26 03:32","price":3.072},{"date":"1396/08/26 04:08","price":3.071},{"date":"1396/08/26 04:32","price":3.076},{"date":"1396/08/26 05:08","price":3.075},{"date":"1396/08/26 05:32","price":3.074},{"date":"1396/08/26 06:08","price":3.063},{"date":"1396/08/26 06:32","price":3.064},{"date":"1396/08/26 07:00","price":3.067},{"date":"1396/08/26 08:08","price":3.069},{"date":"1396/08/26 08:32","price":3.072},{"date":"1396/08/26 09:00","price":3.07},{"date":"1396/08/26 09:32","price":3.062},{"date":"1396/08/26 10:00","price":3.066},{"date":"1396/08/26 10:32","price":3.068},{"date":"1396/08/26 11:08","price":3.067},{"date":"1396/08/26 11:32","price":3.078},{"date":"1396/08/26 12:00","price":3.095},{"date":"1396/08/26 12:32","price":3.096},{"date":"1396/08/26 13:08","price":3.095},{"date":"1396/08/26 13:32","price":3.098},{"date":"1396/08/26 14:08","price":3.104},{"date":"1396/08/26 14:32","price":3.099},{"date":"1396/08/26 15:00","price":3.095},{"date":"1396/08/26 16:00","price":3.09},{"date":"1396/08/26 16:32","price":3.091},{"date":"1396/08/26 17:32","price":3.082},{"date":"1396/08/26 18:00","price":3.091},{"date":"1396/08/26 18:32","price":3.085},{"date":"1396/08/26 19:00","price":3.079},{"date":"1396/08/26 19:32","price":3.088},{"date":"1396/08/26 20:08","price":3.095},{"date":"1396/08/26 20:32","price":3.103},{"date":"1396/08/26 21:00","price":3.115},{"date":"1396/08/26 21:32","price":3.123},{"date":"1396/08/26 22:00","price":3.115},{"date":"1396/08/26 22:32","price":3.112},{"date":"1396/08/26 23:00","price":3.098},{"date":"1396/08/26 23:32","price":3.112}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398