پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.7147
بیشترین: 
1.7507
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7462
زمان: 
8/26 23:32
قیمت بنزین امروز 26 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 26 آبان 1396 , 1.7462 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/26 00:08","price":1.716},{"date":"1396/08/26 00:32","price":1.7147},{"date":"1396/08/26 01:08","price":1.719},{"date":"1396/08/26 01:32","price":1.7173},{"date":"1396/08/26 02:00","price":1.7178},{"date":"1396/08/26 03:00","price":1.72},{"date":"1396/08/26 03:32","price":1.7195},{"date":"1396/08/26 04:08","price":1.7204},{"date":"1396/08/26 05:08","price":1.7217},{"date":"1396/08/26 05:32","price":1.7184},{"date":"1396/08/26 06:08","price":1.7175},{"date":"1396/08/26 06:32","price":1.7191},{"date":"1396/08/26 07:00","price":1.7208},{"date":"1396/08/26 07:32","price":1.7201},{"date":"1396/08/26 08:08","price":1.72},{"date":"1396/08/26 08:32","price":1.7189},{"date":"1396/08/26 09:00","price":1.7193},{"date":"1396/08/26 09:32","price":1.7188},{"date":"1396/08/26 10:00","price":1.7195},{"date":"1396/08/26 10:32","price":1.7206},{"date":"1396/08/26 11:08","price":1.7218},{"date":"1396/08/26 11:32","price":1.7211},{"date":"1396/08/26 12:00","price":1.7207},{"date":"1396/08/26 12:32","price":1.7236},{"date":"1396/08/26 13:08","price":1.7179},{"date":"1396/08/26 13:32","price":1.7256},{"date":"1396/08/26 14:08","price":1.7268},{"date":"1396/08/26 14:32","price":1.7286},{"date":"1396/08/26 15:00","price":1.7278},{"date":"1396/08/26 15:32","price":1.7322},{"date":"1396/08/26 16:00","price":1.7272},{"date":"1396/08/26 16:32","price":1.7276},{"date":"1396/08/26 17:00","price":1.7272},{"date":"1396/08/26 17:32","price":1.728},{"date":"1396/08/26 18:00","price":1.72},{"date":"1396/08/26 18:32","price":1.7205},{"date":"1396/08/26 19:00","price":1.7315},{"date":"1396/08/26 19:32","price":1.7368},{"date":"1396/08/26 20:08","price":1.7449},{"date":"1396/08/26 20:32","price":1.7418},{"date":"1396/08/26 21:00","price":1.7475},{"date":"1396/08/26 21:32","price":1.7507},{"date":"1396/08/26 22:00","price":1.7489},{"date":"1396/08/26 22:32","price":1.7462},{"date":"1396/08/26 23:00","price":1.7452},{"date":"1396/08/26 23:32","price":1.7462}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398