پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
551.38
بیشترین: 
565.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
564.38
زمان: 
8/26 23:32
قیمت گازوئیل امروز 26 آبان 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 26 آبان 1396 , 564.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/26 00:08","price":553.63},{"date":"1396/08/26 00:32","price":553.38},{"date":"1396/08/26 01:08","price":553.13},{"date":"1396/08/26 02:00","price":553.25},{"date":"1396/08/26 05:08","price":553.38},{"date":"1396/08/26 05:32","price":551.5},{"date":"1396/08/26 06:08","price":551.38},{"date":"1396/08/26 06:32","price":551.88},{"date":"1396/08/26 07:00","price":552.13},{"date":"1396/08/26 08:32","price":551.88},{"date":"1396/08/26 09:00","price":552.13},{"date":"1396/08/26 10:00","price":552.25},{"date":"1396/08/26 10:32","price":552.63},{"date":"1396/08/26 11:08","price":552.88},{"date":"1396/08/26 11:32","price":553.38},{"date":"1396/08/26 12:00","price":552.38},{"date":"1396/08/26 12:32","price":553.63},{"date":"1396/08/26 13:08","price":554.13},{"date":"1396/08/26 13:32","price":556.88},{"date":"1396/08/26 14:32","price":558},{"date":"1396/08/26 15:00","price":558.25},{"date":"1396/08/26 15:32","price":560.13},{"date":"1396/08/26 16:00","price":558.88},{"date":"1396/08/26 16:32","price":558.75},{"date":"1396/08/26 17:00","price":558.63},{"date":"1396/08/26 18:00","price":556.38},{"date":"1396/08/26 18:32","price":557.38},{"date":"1396/08/26 19:00","price":558.63},{"date":"1396/08/26 19:32","price":559.88},{"date":"1396/08/26 20:08","price":562.63},{"date":"1396/08/26 20:32","price":562.38},{"date":"1396/08/26 21:00","price":563.88},{"date":"1396/08/26 21:32","price":564.88},{"date":"1396/08/26 22:32","price":565.63},{"date":"1396/08/26 23:00","price":564.13},{"date":"1396/08/26 23:32","price":564.38}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398