پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
61.1
بیشترین: 
62.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.73
زمان: 
8/26 23:32
قیمت نفت برنت امروز 26 آبان 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 26 آبان 1396 , 62.73 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/26 00:08","price":61.4},{"date":"1396/08/26 00:32","price":61.38},{"date":"1396/08/26 01:08","price":61.37},{"date":"1396/08/26 01:32","price":61.39},{"date":"1396/08/26 02:00","price":61.37},{"date":"1396/08/26 02:32","price":61.38},{"date":"1396/08/26 05:08","price":61.35},{"date":"1396/08/26 05:32","price":61.17},{"date":"1396/08/26 06:08","price":61.1},{"date":"1396/08/26 06:32","price":61.2},{"date":"1396/08/26 07:00","price":61.23},{"date":"1396/08/26 07:32","price":61.22},{"date":"1396/08/26 08:08","price":61.2},{"date":"1396/08/26 08:32","price":61.16},{"date":"1396/08/26 09:00","price":61.19},{"date":"1396/08/26 10:00","price":61.23},{"date":"1396/08/26 10:32","price":61.31},{"date":"1396/08/26 11:08","price":61.34},{"date":"1396/08/26 12:00","price":61.32},{"date":"1396/08/26 12:32","price":61.46},{"date":"1396/08/26 13:08","price":61.49},{"date":"1396/08/26 13:32","price":61.87},{"date":"1396/08/26 14:08","price":61.83},{"date":"1396/08/26 14:32","price":61.92},{"date":"1396/08/26 15:00","price":61.98},{"date":"1396/08/26 15:32","price":62.26},{"date":"1396/08/26 16:00","price":62.11},{"date":"1396/08/26 16:32","price":62.07},{"date":"1396/08/26 17:00","price":62.03},{"date":"1396/08/26 18:00","price":61.8},{"date":"1396/08/26 18:32","price":61.85},{"date":"1396/08/26 19:00","price":62.03},{"date":"1396/08/26 19:32","price":62.14},{"date":"1396/08/26 20:08","price":62.36},{"date":"1396/08/26 20:32","price":62.47},{"date":"1396/08/26 21:00","price":62.58},{"date":"1396/08/26 21:32","price":62.71},{"date":"1396/08/26 22:00","price":62.78},{"date":"1396/08/26 22:32","price":62.8},{"date":"1396/08/26 23:00","price":62.71},{"date":"1396/08/26 23:32","price":62.73}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398