پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
55.14
بیشترین: 
56.57
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.57
زمان: 
8/26 23:32
قیمت نفت سبک امروز 26 آبان 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 26 آبان 1396 , 56.57 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/26 00:08","price":55.14},{"date":"1396/08/26 00:32","price":55.17},{"date":"1396/08/26 01:08","price":55.2},{"date":"1396/08/26 01:32","price":55.26},{"date":"1396/08/26 03:00","price":55.2},{"date":"1396/08/26 03:32","price":55.22},{"date":"1396/08/26 04:08","price":55.24},{"date":"1396/08/26 04:32","price":55.22},{"date":"1396/08/26 05:08","price":55.3},{"date":"1396/08/26 05:32","price":55.29},{"date":"1396/08/26 06:08","price":55.3},{"date":"1396/08/26 06:32","price":55.34},{"date":"1396/08/26 07:00","price":55.32},{"date":"1396/08/26 07:32","price":55.31},{"date":"1396/08/26 08:08","price":55.3},{"date":"1396/08/26 08:32","price":55.27},{"date":"1396/08/26 09:00","price":55.28},{"date":"1396/08/26 10:00","price":55.32},{"date":"1396/08/26 10:32","price":55.34},{"date":"1396/08/26 11:32","price":55.36},{"date":"1396/08/26 12:32","price":55.44},{"date":"1396/08/26 13:08","price":55.53},{"date":"1396/08/26 13:32","price":55.91},{"date":"1396/08/26 14:08","price":55.87},{"date":"1396/08/26 14:32","price":55.86},{"date":"1396/08/26 15:00","price":55.92},{"date":"1396/08/26 15:32","price":56.16},{"date":"1396/08/26 16:00","price":56.01},{"date":"1396/08/26 16:32","price":56.02},{"date":"1396/08/26 17:00","price":56.03},{"date":"1396/08/26 17:32","price":56.05},{"date":"1396/08/26 18:00","price":55.88},{"date":"1396/08/26 18:32","price":55.87},{"date":"1396/08/26 19:00","price":56.09},{"date":"1396/08/26 19:32","price":56.19},{"date":"1396/08/26 20:08","price":56.3},{"date":"1396/08/26 20:32","price":56.31},{"date":"1396/08/26 21:00","price":56.36},{"date":"1396/08/26 21:32","price":56.45},{"date":"1396/08/26 22:00","price":56.48},{"date":"1396/08/26 23:00","price":56.55},{"date":"1396/08/26 23:32","price":56.57}
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1398