پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
7735.1
بیشترین: 
550900
قیمت تقلبی: 
550700
زمان: 
8/26 23:50
قیمت آبشده بنکداری امروز 26 آبان 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 26 آبان 1396 , 550700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/26 00:05","price":7735.1},{"date":"1396/08/26 00:10","price":544400},{"date":"1396/08/26 00:15","price":544500},{"date":"1396/08/26 00:25","price":544400},{"date":"1396/08/26 13:15","price":545300},{"date":"1396/08/26 13:20","price":545500},{"date":"1396/08/26 13:25","price":545700},{"date":"1396/08/26 13:30","price":546100},{"date":"1396/08/26 13:35","price":545700},{"date":"1396/08/26 13:40","price":545900},{"date":"1396/08/26 13:50","price":545800},{"date":"1396/08/26 13:55","price":546000},{"date":"1396/08/26 14:00","price":545900},{"date":"1396/08/26 14:10","price":545500},{"date":"1396/08/26 14:30","price":545800},{"date":"1396/08/26 14:40","price":545700},{"date":"1396/08/26 14:50","price":545600},{"date":"1396/08/26 14:55","price":545700},{"date":"1396/08/26 15:05","price":545600},{"date":"1396/08/26 15:15","price":545700},{"date":"1396/08/26 15:40","price":545600},{"date":"1396/08/26 15:45","price":545700},{"date":"1396/08/26 15:50","price":545600},{"date":"1396/08/26 15:55","price":545700},{"date":"1396/08/26 16:00","price":545600},{"date":"1396/08/26 16:05","price":545700},{"date":"1396/08/26 16:15","price":545600},{"date":"1396/08/26 16:30","price":545400},{"date":"1396/08/26 16:40","price":545300},{"date":"1396/08/26 16:45","price":545400},{"date":"1396/08/26 16:50","price":545300},{"date":"1396/08/26 16:55","price":545500},{"date":"1396/08/26 17:15","price":545600},{"date":"1396/08/26 17:20","price":545400},{"date":"1396/08/26 17:25","price":545800},{"date":"1396/08/26 17:40","price":545900},{"date":"1396/08/26 17:45","price":546300},{"date":"1396/08/26 17:50","price":546100},{"date":"1396/08/26 17:55","price":546300},{"date":"1396/08/26 18:00","price":546400},{"date":"1396/08/26 18:15","price":546300},{"date":"1396/08/26 18:25","price":546500},{"date":"1396/08/26 18:35","price":546400},{"date":"1396/08/26 18:40","price":546300},{"date":"1396/08/26 18:45","price":546500},{"date":"1396/08/26 19:00","price":546600},{"date":"1396/08/26 19:05","price":546700},{"date":"1396/08/26 19:10","price":546800},{"date":"1396/08/26 19:20","price":546900},{"date":"1396/08/26 19:25","price":547100},{"date":"1396/08/26 19:30","price":547200},{"date":"1396/08/26 19:35","price":547400},{"date":"1396/08/26 19:40","price":547700},{"date":"1396/08/26 19:45","price":547600},{"date":"1396/08/26 19:50","price":547700},{"date":"1396/08/26 19:55","price":548000},{"date":"1396/08/26 20:05","price":547900},{"date":"1396/08/26 20:15","price":548000},{"date":"1396/08/26 20:20","price":548100},{"date":"1396/08/26 20:25","price":548400},{"date":"1396/08/26 20:30","price":548700},{"date":"1396/08/26 20:35","price":548800},{"date":"1396/08/26 20:40","price":548900},{"date":"1396/08/26 20:45","price":548400},{"date":"1396/08/26 20:50","price":548700},{"date":"1396/08/26 21:00","price":548600},{"date":"1396/08/26 21:10","price":548700},{"date":"1396/08/26 21:15","price":548900},{"date":"1396/08/26 21:20","price":548700},{"date":"1396/08/26 21:25","price":549400},{"date":"1396/08/26 21:35","price":549600},{"date":"1396/08/26 21:40","price":550200},{"date":"1396/08/26 21:45","price":550400},{"date":"1396/08/26 21:50","price":550600},{"date":"1396/08/26 21:55","price":550900},{"date":"1396/08/26 22:05","price":550300},{"date":"1396/08/26 22:10","price":550400},{"date":"1396/08/26 22:15","price":550300},{"date":"1396/08/26 22:20","price":550100},{"date":"1396/08/26 22:25","price":550000},{"date":"1396/08/26 22:35","price":549900},{"date":"1396/08/26 22:45","price":549700},{"date":"1396/08/26 22:50","price":549900},{"date":"1396/08/26 22:55","price":550000},{"date":"1396/08/26 23:00","price":549900},{"date":"1396/08/26 23:20","price":550000},{"date":"1396/08/26 23:30","price":550100},{"date":"1396/08/26 23:35","price":550600},{"date":"1396/08/26 23:40","price":550400},{"date":"1396/08/26 23:45","price":550600},{"date":"1396/08/26 23:50","price":550700}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398