کمترین: 
1278.55
بیشترین: 
1296.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1295.27
زمان: 
8/26 23:55
قیمت اونس طلا امروز 26 آبان 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 26 آبان 1396 , 1295.27 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398