کمترین: 
10903
بیشترین: 
10903
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10903
زمان: 
8/25 13:00
قیمت دینار بحرین امروز 25 آبان 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 25 آبان 1396 , 10903 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 13:00","price":10903}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398