کمترین: 
639
بیشترین: 
640
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
640
زمان: 
8/25 13:10
قیمت یوان چین امروز 25 آبان 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 25 آبان 1396 , 640 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 12:10","price":639},{"date":"1396/08/25 13:10","price":640}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398