کمترین: 
2460
بیشترین: 
2835
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2460
زمان: 
8/25 13:00
قیمت منات آذربایجان امروز 25 آبان 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 25 آبان 1396 , 2460 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 10:10","price":2835},{"date":"1396/08/25 11:00","price":2465},{"date":"1396/08/25 13:00","price":2460}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398