کمترین: 
939.7
بیشترین: 
939.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
939.7
زمان: 
8/25 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 25 آبان 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 25 آبان 1396 , 939.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 09:10","price":939.7}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398