پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3.05
بیشترین: 
3.109
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.067
زمان: 
8/25 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 25 آبان 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 25 آبان 1396 , 3.067 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:32","price":3.084},{"date":"1396/08/25 01:00","price":3.086},{"date":"1396/08/25 01:32","price":3.087},{"date":"1396/08/25 03:00","price":3.093},{"date":"1396/08/25 03:32","price":3.095},{"date":"1396/08/25 04:32","price":3.093},{"date":"1396/08/25 05:00","price":3.095},{"date":"1396/08/25 05:32","price":3.094},{"date":"1396/08/25 06:00","price":3.095},{"date":"1396/08/25 07:08","price":3.096},{"date":"1396/08/25 07:32","price":3.101},{"date":"1396/08/25 08:08","price":3.099},{"date":"1396/08/25 08:32","price":3.094},{"date":"1396/08/25 09:00","price":3.093},{"date":"1396/08/25 09:32","price":3.083},{"date":"1396/08/25 10:00","price":3.087},{"date":"1396/08/25 10:32","price":3.082},{"date":"1396/08/25 11:00","price":3.086},{"date":"1396/08/25 11:32","price":3.083},{"date":"1396/08/25 12:00","price":3.078},{"date":"1396/08/25 12:32","price":3.085},{"date":"1396/08/25 13:08","price":3.077},{"date":"1396/08/25 13:32","price":3.083},{"date":"1396/08/25 14:08","price":3.078},{"date":"1396/08/25 14:32","price":3.083},{"date":"1396/08/25 15:00","price":3.087},{"date":"1396/08/25 15:32","price":3.086},{"date":"1396/08/25 16:08","price":3.093},{"date":"1396/08/25 16:32","price":3.095},{"date":"1396/08/25 17:00","price":3.099},{"date":"1396/08/25 17:32","price":3.109},{"date":"1396/08/25 18:08","price":3.104},{"date":"1396/08/25 18:32","price":3.096},{"date":"1396/08/25 19:00","price":3.091},{"date":"1396/08/25 19:32","price":3.083},{"date":"1396/08/25 20:00","price":3.085},{"date":"1396/08/25 20:32","price":3.062},{"date":"1396/08/25 21:00","price":3.056},{"date":"1396/08/25 21:32","price":3.064},{"date":"1396/08/25 22:00","price":3.067},{"date":"1396/08/25 22:32","price":3.055},{"date":"1396/08/25 23:00","price":3.05},{"date":"1396/08/25 23:32","price":3.067}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398