پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
54.97
بیشترین: 
55.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
55.12
زمان: 
8/25 23:32
قیمت نفت سبک امروز 25 آبان 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 25 آبان 1396 , 55.12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:32","price":55.26},{"date":"1396/08/25 01:00","price":55.24},{"date":"1396/08/25 01:32","price":55.3},{"date":"1396/08/25 04:32","price":55.34},{"date":"1396/08/25 05:00","price":55.31},{"date":"1396/08/25 05:32","price":55.34},{"date":"1396/08/25 06:00","price":55.37},{"date":"1396/08/25 06:32","price":55.34},{"date":"1396/08/25 07:08","price":55.33},{"date":"1396/08/25 07:32","price":55.34},{"date":"1396/08/25 08:08","price":55.36},{"date":"1396/08/25 09:00","price":55.38},{"date":"1396/08/25 09:32","price":55.39},{"date":"1396/08/25 10:32","price":55.38},{"date":"1396/08/25 11:00","price":55.37},{"date":"1396/08/25 11:32","price":55.45},{"date":"1396/08/25 12:00","price":55.42},{"date":"1396/08/25 12:32","price":55.34},{"date":"1396/08/25 13:08","price":55.3},{"date":"1396/08/25 13:32","price":55.22},{"date":"1396/08/25 14:08","price":55.23},{"date":"1396/08/25 14:32","price":55.26},{"date":"1396/08/25 15:00","price":55.19},{"date":"1396/08/25 15:32","price":55.2},{"date":"1396/08/25 16:08","price":55.27},{"date":"1396/08/25 16:32","price":55.14},{"date":"1396/08/25 17:00","price":55.15},{"date":"1396/08/25 17:32","price":55.19},{"date":"1396/08/25 18:08","price":55.16},{"date":"1396/08/25 18:32","price":54.97},{"date":"1396/08/25 19:00","price":55.31},{"date":"1396/08/25 19:32","price":55.27},{"date":"1396/08/25 20:00","price":55.47},{"date":"1396/08/25 20:32","price":55.13},{"date":"1396/08/25 21:00","price":55.2},{"date":"1396/08/25 21:32","price":55.23},{"date":"1396/08/25 22:00","price":55.26},{"date":"1396/08/25 22:32","price":55.27},{"date":"1396/08/25 23:00","price":55.16},{"date":"1396/08/25 23:32","price":55.12}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398