پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
258489
بیشترین: 
258791
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
258787
زمان: 
8/25 21:30
قیمت سکه گرمی خرده فروشی امروز 25 آبان 1396
قیمت سکه گرمی خرده فروشیدر تاریخ 25 آبان 1396 , 258787 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:12","price":258489},{"date":"1396/08/25 10:06","price":258694},{"date":"1396/08/25 10:12","price":258693},{"date":"1396/08/25 10:18","price":258691},{"date":"1396/08/25 10:24","price":258690},{"date":"1396/08/25 10:30","price":258691},{"date":"1396/08/25 10:42","price":258688},{"date":"1396/08/25 10:48","price":258685},{"date":"1396/08/25 10:54","price":258683},{"date":"1396/08/25 11:00","price":258682},{"date":"1396/08/25 11:06","price":258686},{"date":"1396/08/25 11:12","price":258683},{"date":"1396/08/25 11:18","price":258684},{"date":"1396/08/25 11:24","price":258685},{"date":"1396/08/25 11:30","price":258687},{"date":"1396/08/25 11:36","price":258685},{"date":"1396/08/25 11:42","price":258689},{"date":"1396/08/25 11:48","price":258686},{"date":"1396/08/25 11:54","price":258688},{"date":"1396/08/25 12:06","price":258524},{"date":"1396/08/25 12:12","price":258526},{"date":"1396/08/25 12:18","price":258523},{"date":"1396/08/25 12:24","price":258524},{"date":"1396/08/25 12:30","price":258606},{"date":"1396/08/25 12:36","price":258605},{"date":"1396/08/25 12:42","price":258607},{"date":"1396/08/25 12:48","price":258603},{"date":"1396/08/25 12:54","price":258775},{"date":"1396/08/25 13:00","price":258773},{"date":"1396/08/25 13:06","price":258775},{"date":"1396/08/25 13:12","price":258780},{"date":"1396/08/25 13:18","price":258778},{"date":"1396/08/25 13:24","price":258776},{"date":"1396/08/25 13:42","price":258774},{"date":"1396/08/25 13:48","price":258776},{"date":"1396/08/25 14:00","price":258774},{"date":"1396/08/25 14:06","price":258775},{"date":"1396/08/25 14:12","price":258774},{"date":"1396/08/25 14:18","price":258775},{"date":"1396/08/25 14:24","price":258776},{"date":"1396/08/25 14:30","price":258778},{"date":"1396/08/25 14:36","price":258776},{"date":"1396/08/25 14:42","price":258778},{"date":"1396/08/25 14:48","price":258777},{"date":"1396/08/25 14:54","price":258778},{"date":"1396/08/25 15:06","price":258779},{"date":"1396/08/25 15:12","price":258776},{"date":"1396/08/25 15:18","price":258777},{"date":"1396/08/25 15:24","price":258779},{"date":"1396/08/25 15:36","price":258778},{"date":"1396/08/25 15:42","price":258776},{"date":"1396/08/25 16:00","price":258774},{"date":"1396/08/25 16:06","price":258775},{"date":"1396/08/25 16:24","price":258773},{"date":"1396/08/25 16:30","price":258771},{"date":"1396/08/25 16:36","price":258773},{"date":"1396/08/25 16:42","price":258774},{"date":"1396/08/25 16:48","price":258775},{"date":"1396/08/25 16:54","price":258778},{"date":"1396/08/25 17:00","price":258777},{"date":"1396/08/25 17:06","price":258778},{"date":"1396/08/25 17:12","price":258787},{"date":"1396/08/25 17:18","price":258784},{"date":"1396/08/25 17:24","price":258783},{"date":"1396/08/25 17:30","price":258784},{"date":"1396/08/25 17:42","price":258786},{"date":"1396/08/25 17:48","price":258785},{"date":"1396/08/25 18:00","price":258778},{"date":"1396/08/25 18:06","price":258781},{"date":"1396/08/25 18:12","price":258780},{"date":"1396/08/25 18:18","price":258785},{"date":"1396/08/25 18:30","price":258791},{"date":"1396/08/25 18:36","price":258790},{"date":"1396/08/25 18:42","price":258791},{"date":"1396/08/25 18:48","price":258790},{"date":"1396/08/25 19:00","price":258784},{"date":"1396/08/25 19:12","price":258786},{"date":"1396/08/25 19:18","price":258779},{"date":"1396/08/25 19:24","price":258783},{"date":"1396/08/25 19:30","price":258787},{"date":"1396/08/25 19:42","price":258789},{"date":"1396/08/25 19:48","price":258788},{"date":"1396/08/25 19:54","price":258787},{"date":"1396/08/25 20:00","price":258788},{"date":"1396/08/25 20:06","price":258784},{"date":"1396/08/25 20:12","price":258785},{"date":"1396/08/25 20:30","price":258784},{"date":"1396/08/25 20:36","price":258785},{"date":"1396/08/25 20:42","price":258786},{"date":"1396/08/25 20:48","price":258787},{"date":"1396/08/25 20:54","price":258788},{"date":"1396/08/25 21:00","price":258789},{"date":"1396/08/25 21:06","price":258787},{"date":"1396/08/25 21:12","price":258791},{"date":"1396/08/25 21:18","price":258790},{"date":"1396/08/25 21:24","price":258788},{"date":"1396/08/25 21:30","price":258787}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398