پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1312001
بیشترین: 
1327035
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1327004
زمان: 
8/25 21:30
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 25 آبان 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 25 آبان 1396 , 1327004 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:12","price":1312001},{"date":"1396/08/25 10:06","price":1325141},{"date":"1396/08/25 10:12","price":1325132},{"date":"1396/08/25 10:18","price":1325119},{"date":"1396/08/25 10:24","price":1325110},{"date":"1396/08/25 10:30","price":1325115},{"date":"1396/08/25 10:36","price":1325114},{"date":"1396/08/25 10:42","price":1325547},{"date":"1396/08/25 10:48","price":1325513},{"date":"1396/08/25 10:54","price":1325503},{"date":"1396/08/25 11:00","price":1325487},{"date":"1396/08/25 11:06","price":1325523},{"date":"1396/08/25 11:12","price":1325724},{"date":"1396/08/25 11:18","price":1325692},{"date":"1396/08/25 11:24","price":1326610},{"date":"1396/08/25 11:30","price":1326622},{"date":"1396/08/25 11:36","price":1326606},{"date":"1396/08/25 11:42","price":1326643},{"date":"1396/08/25 11:48","price":1326614},{"date":"1396/08/25 11:54","price":1326408},{"date":"1396/08/25 12:00","price":1326409},{"date":"1396/08/25 12:06","price":1326434},{"date":"1396/08/25 12:12","price":1326446},{"date":"1396/08/25 12:18","price":1326420},{"date":"1396/08/25 12:24","price":1326433},{"date":"1396/08/25 12:30","price":1326643},{"date":"1396/08/25 12:36","price":1326636},{"date":"1396/08/25 12:42","price":1326654},{"date":"1396/08/25 12:48","price":1326623},{"date":"1396/08/25 12:54","price":1326668},{"date":"1396/08/25 13:00","price":1326646},{"date":"1396/08/25 13:06","price":1326665},{"date":"1396/08/25 13:12","price":1326935},{"date":"1396/08/25 13:18","price":1326925},{"date":"1396/08/25 13:24","price":1326907},{"date":"1396/08/25 13:30","price":1326906},{"date":"1396/08/25 13:36","price":1326905},{"date":"1396/08/25 13:42","price":1326887},{"date":"1396/08/25 13:48","price":1326902},{"date":"1396/08/25 13:54","price":1326906},{"date":"1396/08/25 14:00","price":1326888},{"date":"1396/08/25 14:06","price":1326898},{"date":"1396/08/25 14:12","price":1326886},{"date":"1396/08/25 14:18","price":1326893},{"date":"1396/08/25 14:24","price":1326905},{"date":"1396/08/25 14:30","price":1326919},{"date":"1396/08/25 14:36","price":1326905},{"date":"1396/08/25 14:42","price":1326918},{"date":"1396/08/25 14:48","price":1326910},{"date":"1396/08/25 14:54","price":1326922},{"date":"1396/08/25 15:00","price":1326919},{"date":"1396/08/25 15:06","price":1326928},{"date":"1396/08/25 15:12","price":1326905},{"date":"1396/08/25 15:18","price":1326916},{"date":"1396/08/25 15:24","price":1326931},{"date":"1396/08/25 15:30","price":1326928},{"date":"1396/08/25 15:36","price":1326918},{"date":"1396/08/25 15:42","price":1326901},{"date":"1396/08/25 15:48","price":1326906},{"date":"1396/08/25 15:54","price":1326902},{"date":"1396/08/25 16:00","price":1326883},{"date":"1396/08/25 16:06","price":1326893},{"date":"1396/08/25 16:18","price":1326892},{"date":"1396/08/25 16:24","price":1326879},{"date":"1396/08/25 16:30","price":1326859},{"date":"1396/08/25 16:36","price":1326873},{"date":"1396/08/25 16:42","price":1326884},{"date":"1396/08/25 16:48","price":1326893},{"date":"1396/08/25 16:54","price":1326921},{"date":"1396/08/25 17:00","price":1326916},{"date":"1396/08/25 17:06","price":1326926},{"date":"1396/08/25 17:12","price":1327002},{"date":"1396/08/25 17:18","price":1326972},{"date":"1396/08/25 17:24","price":1326967},{"date":"1396/08/25 17:30","price":1326975},{"date":"1396/08/25 17:36","price":1326976},{"date":"1396/08/25 17:42","price":1326996},{"date":"1396/08/25 17:48","price":1326987},{"date":"1396/08/25 17:54","price":1326981},{"date":"1396/08/25 18:00","price":1326921},{"date":"1396/08/25 18:06","price":1326950},{"date":"1396/08/25 18:12","price":1326940},{"date":"1396/08/25 18:18","price":1326986},{"date":"1396/08/25 18:24","price":1326988},{"date":"1396/08/25 18:30","price":1327034},{"date":"1396/08/25 18:36","price":1327024},{"date":"1396/08/25 18:42","price":1327035},{"date":"1396/08/25 18:48","price":1327030},{"date":"1396/08/25 18:54","price":1327027},{"date":"1396/08/25 19:00","price":1326973},{"date":"1396/08/25 19:06","price":1326971},{"date":"1396/08/25 19:12","price":1326989},{"date":"1396/08/25 19:18","price":1326934},{"date":"1396/08/25 19:24","price":1326968},{"date":"1396/08/25 19:30","price":1327003},{"date":"1396/08/25 19:36","price":1326999},{"date":"1396/08/25 19:42","price":1327017},{"date":"1396/08/25 19:48","price":1327007},{"date":"1396/08/25 19:54","price":1327001},{"date":"1396/08/25 20:00","price":1327011},{"date":"1396/08/25 20:06","price":1326977},{"date":"1396/08/25 20:12","price":1326983},{"date":"1396/08/25 20:24","price":1326984},{"date":"1396/08/25 20:30","price":1326976},{"date":"1396/08/25 20:36","price":1326983},{"date":"1396/08/25 20:42","price":1326990},{"date":"1396/08/25 20:48","price":1326999},{"date":"1396/08/25 20:54","price":1327013},{"date":"1396/08/25 21:00","price":1327017},{"date":"1396/08/25 21:06","price":1326999},{"date":"1396/08/25 21:12","price":1327035},{"date":"1396/08/25 21:18","price":1327026},{"date":"1396/08/25 21:24","price":1327013},{"date":"1396/08/25 21:30","price":1327004}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398