کمترین: 
722.1
بیشترین: 
722.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
722.1
زمان: 
8/25 09:10
قیمت درام ارمنستان امروز 25 آبان 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 25 آبان 1396 , 722.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:10","price":722.9},{"date":"1396/08/25 09:10","price":722.1}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399