کمترین: 
2590.1
بیشترین: 
2596.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2596.7
زمان: 
8/25 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 25 آبان 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 25 آبان 1396 , 2596.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:10","price":2590.1},{"date":"1396/08/25 09:10","price":2596.7}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399