کمترین: 
3346.2
بیشترین: 
3349.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3346.2
زمان: 
8/25 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 25 آبان 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 25 آبان 1396 , 3346.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:10","price":3349.7},{"date":"1396/08/25 09:10","price":3346.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398