کمترین: 
427.5
بیشترین: 
431.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
427.5
زمان: 
8/25 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 25 آبان 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 25 آبان 1396 , 427.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:10","price":431.7},{"date":"1396/08/25 09:10","price":427.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398