کمترین: 
417.9
بیشترین: 
420.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
417.9
زمان: 
8/25 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 25 آبان 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 25 آبان 1396 , 417.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:10","price":420.7},{"date":"1396/08/25 09:10","price":417.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398