کمترین: 
4203
بیشترین: 
4207
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4207
زمان: 
8/25 11:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 25 آبان 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 25 آبان 1396 , 4207 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:10","price":4203},{"date":"1396/08/25 11:40","price":4207}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398