کمترین: 
1086
بیشترین: 
1092
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1087
زمان: 
8/25 13:40
قیمت لیر ترکیه امروز 25 آبان 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 25 آبان 1396 , 1087 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:10","price":1092},{"date":"1396/08/25 11:20","price":1088},{"date":"1396/08/25 11:40","price":1087},{"date":"1396/08/25 12:10","price":1086},{"date":"1396/08/25 13:40","price":1087}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398