کمترین: 
3101.8
بیشترین: 
3117.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3117.2
زمان: 
8/25 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 25 آبان 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 25 آبان 1396 , 3117.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:10","price":3101.8},{"date":"1396/08/25 09:10","price":3117.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398