کمترین: 
5531
بیشترین: 
5545
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5534
زمان: 
8/25 12:20
قیمت پوند امروز 25 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 25 آبان 1396 , 5534 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:10","price":5545},{"date":"1396/08/25 10:50","price":5531},{"date":"1396/08/25 11:20","price":5536},{"date":"1396/08/25 11:30","price":5533},{"date":"1396/08/25 11:40","price":5536},{"date":"1396/08/25 11:50","price":5533},{"date":"1396/08/25 12:20","price":5534}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398